Požární ochrana v Šumperku

Poskytujeme veškeré služby vyplývající z výkonu funkce odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany (PO).

Hasící přístroje

Naše služby

Kromě zpracování samotné dokumentace požární ochrany provádíme také preventivní požární prohlídky a školení zaměstnanců v oblasti PO. Školíme preventisty požární ochrany.

Prodáváme a montujeme požárně bezpečnostní zařízení. Kontroly požárně bezpečnostních zařízení. Opravy a revize hasících přístrojů. Prodej pro firmy, podnikatele i domácnosti.

Zpracování požárně bezpečnostního řešení a pasportu stavby.

Začněme spolupráci dnes!

Tvar telefonního čísla: 777456123